Bu sözleşme, şu anda ülkemiz kanunları çerçevesinde yürürlükte olan Tüketici Kanunu’na dayanılarak hazırlanmış Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne istinaden hazırlanmıştır ve internet sitemiz üzerindeki satışların tamamını kapsar hükümdedir. cankayaotoyedekparca.com üzerinden yapılan her satış sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır ve taraflarca kabul edilmiş sayılır.

MADDE 1: TANIMLAR VE TARAFLAR

SATICI: 

Ünvanı: ÖMER KAYA
Adresi: Cebeci, 2450. Sk. No:18, 34270 Sultangazi/İstanbul
Telefon: +90 507 579 16 12
E-posta: cankayaotoyedekparca@gmail.com

ALICI: 
Müşteri – Bu sözleşme hükümlerini kabul ederek sözleşmeye taraf olan, doğrudan veya dolaylı olarak elektronik ortamda ifa edilen hizmetleri veya bildireceği adrese kurye aracılığı ile gönderilecek olan mal veya hizmetleri, cankayaotoyedekparca.com internet sitesi üzerinde satın alma işlemini gerçekleştirecek tüm adımları bizzat kendisi uygulayarak satın alan kişiyi,

İnternet Sitesi: Cankaya Otomotiv adına faaliyet gösteren, mal ve hizmetlerin elektronik ortamda satın alma işleminin alıcı tarafından yapılmasına olanak veren www.cankayaotoyedekparca.com web adresini,

Ürün: cankayaotoyedekparca.com satış sitesi üzerinde satışa sunulan fiziksel veya elektronik ortamdaki herhangi bir hizmet veya malı,

Üretici: cankayaotoyedekparca.com üzerinde satışa sunulan mal ve hizmetleri üreten, sağlayan veya yürürlükteki yasalar çerçevesinde ithal eden kişi veya kuruluşu,

Kurye: Satışı yapılan ürünlerin Cankaya Otomotiv tarafından alıcıya ulaştırılması için taşıma hizmeti veren üçüncü parti kurye, kargo, lojistik ve benzeri kişi veya kuruluşu,

Mevzuat: 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik ve ülkemizde yürürlükte olan konuyla ilgili diğer kanun ve yönetmelikleri ifade eder.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Cankaya Otomotiv internet sitesi üzerinde satışa sunulan, nitelikleri, fiyatı ve miktarı satın alma işlemi öncesinde ve sırasında belirtilen mal ve hizmetlerin alıcı tarafından elektronik ortamda siparişinin verilmesi ve Cankaya Otomotiv tarafından alıcının belirttiği adrese kurye ile teslimatının yapılması sonucu ortaya çıkan alım-satım hakkında mevzuat çerçevesinde Cankaya Otomotiv ve alıcının yükümlülükleri ve haklarının tespitidir. Cankaya Otomotiv internet sitesinde ve ödeme ekranında yer alan bilgiler ve alıcıya gönderilen fatura, bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

MADDE 3: GENEL HÜKÜMLER

Cankaya Otomotiv internet sitesi üzerinde satışı yapılan mal ve hizmetler, ürün bilgilerinde özellikleri belirtildiği gibidir. Bu bilgiler ürünün üreticisinden Cankaya Otomotiv tarafından temin edilir ve internet sitesinde herkesin görebileceği şekilde ürünün ilgili sayfasında yayınlanır. Üretici tarafından ürünün tanıtımı için sağlanmış olan ve Cankaya Otomotiv tarafından internet sitesinde yayınlanan fotoğraflar tanıtım amaçlı olduğundan, ürünün şeklini ve rengini bire bir yansıtmayabilir.

Satın alma işleminin sonuçlanması için cankayaotoyedekparca.com üzerinde yapılması gereken işlem ve takip edilmesi gerekli adımlar bizzat alıcı tarafından uygulanır ve alıcının bu işlemleri yapması, özelliklerini ön bilgilerde, fiyatını ise ödeme sayfasında gördüğü ve onayladığı ürünü satın almak istediğini ifade eder. Onaylanıp cankayautomotive.com tarafından siparişi kaydedilen ürün ya da ürünler gerekli tahsilât yapıldıktan sonra alıcının belirttiği teslimat adresine kurye ile gönderilir. Sözleşme tarihi, alıcının satın alma işlemlerini internet sitesinde gerekli adımları takip ederek yaptığı ve kesin siparişin kaydedildiği gündür.

MADDE 4: ÖDEME VE TESLİMAT MASRAFLARI

Alıcı tarafından siparişi verilen ürünlerin ödemesi, alım işleminin takip eden adımlarında ödeme sayfasına gelindiğinde bir defada yapılacaktır. Alıcı, ödeme ekranında göreceği ödeme şekillerinden herhangi birini seçmekte özgürdür. Ürünün banka havalesi veya EFT ile ödeme seçeneği mevcutken alıcı bu yöntemle ödemeyi seçerse, ödemeyi nereye, ne miktarda ve ne zaman yaptığını sipariş numarası ile birlikte Cankaya Otomotiv‘e gerek telefon, gerekse internet sitesi üzerindeki havale bildirim formu ile bildirmek zorundadır. Bu bildirim yapılmadığı müddetçe sipariş verilmiş sayılmayacağından herhangi bir ürün gönderimi de olmayacaktır. Teslimat işlemlerine ancak ödeme kesin olarak tamamlandıktan sonra başlanır.

Alıcı, kredi kartı ile ödeme seçeneğini kullanırsa, banka tarafından talep edilen taksitli satış iskonto oranları ve sair tüm komisyonlar ürünün faturasına eklenecektir. Ödeme sayfasında bu oranlar belirtilmek suretiyle alıcının kredi kartından tahsil edilir. Kredi kartıyla ödeme seçeneklerinde malın teslimat süreci aynı gün, diğer ödeme seçeneklerinde ödemenin Cankaya Otomotiv tarafından teyit edildiği gün başlar. Cankaya Otomotiv tüm ödemeleri tek seferde ve peşin olarak kabul ettiğinden, alıcının ödeme seçeneklerinde belirtilen vadeli ödemeleri seçmesi halinde vade işlemleri kendisiyle vadeli ödeme hizmeti sağlayan kuruluş arasında gerçekleşecek ve Cankaya Otomotiv bu işlemlere taraf olmayacaktır. Böylece, alıcının kendisiyle anlaşmalı olduğu finans kuruluşu arasında ödeme sorunları veya uyuşmazlıklar yaşanması halinde, Cankaya Otomotiv’in bir yükümlülüğü bulunmayacaktır.

Ürünün alıcıya ulaştırılması için tahakkuk eden tüm teslimat masrafları, özel durumlar haricinde, alıcı tarafından karşılanacaktır. Söz konusu masraflar, niteliği ödeme sayfasında belirtilerek faturaya eklenecek ve alıcıdan seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil edilecektir. Eksik ödeme yapılması, siparişin verilmemiş sayılmasına neden olacağından, herhangi bir teslimat yapılmayacaktır. Cankaya Otomotiv, alıcı lehine herhangi bir ürüne özel veya internet sitesinde yayınlanmış belirli şartlara göre teslimat masraflarını alıcıya yansıtmayabilecektir. Böyle bir durumda teslimat masrafları Cankaya Otomotiv tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5: TESLİMAT VE MAL VEYA HİZMETİN İFASI

Siparişin kesin kaydının alınmasından itibaren satın alınan ve teslimat gerektiren ürünler 1-3 üç gün içerisinde alıcının bildirdiği adrese kurye ile gönderilir. Teslimat adresinin tam ve doğru biçimde belirtilmesi tamamen alıcının sorumluluğunda olup, aksi durumda teslimatta yaşanacak gecikme ve aksamalardan Cankaya Otomotiv sorumlu olmayacaktır. Ürünün temininde Cankaya Otomotiv’in kusur ve ihmalinin söz konusu olmadığı aksamalar yaşanması ve belirtilen sürenin aşılması halinde temin süresi alıcıya bildirilerek mevzuat çerçevesinde 30 gün uzatılabilecektir. Ürünün temini herhangi bir sebeple tamamen imkânsızlaşırsa, yasal süre dolmadan Cankaya Otomotiv tarafından alıcıya bildirim yapılarak sipariş iptal edilir ve iptal işleminin bildirimini takip eden 10 gün içinde alıcı tarafından ödenmiş ücretler, ödeme şekline göre kendisine iade edilir.

Elektronik ortamda sağlanan hizmetlerin ifası, teslimat gerektirmediğinden, yine elektronik ortamda yapılacaktır. Süreli veya periyodik hizmetlerin ifası, doğası gereği ürün ön bilgilerinde yer alan sürelerde ifa edilecek ve mevzuatta belirtilen teslimat süreleri bu tür hizmetler için geçerli olmayacaktır. Bu tür hizmetlerin gerektirdiği özel hükümler olursa, internet sitesinde uygun bir yerde yayınlanarak bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası sayılacaktır.

MADDE 6: ALICININ BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Alıcı bu sözleşmeyi ve maddelerinde belirtilen eklerini okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır. Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca, elektronik ortamda yapılan sözleşmeler yine elektronik ortamda onaylanacağından, ayrıca imzalı bir belgeye ihtiyaç duyulmaksızın işbu sözleşme alıcı ile Cankaya Otomotiv arasında akdedilmiş sayılır. Alıcı, almak istediği ürünün özelliklerini okumak, kendi isteği ve ihtiyacına uygunluğu konusunda gerekli incelemelerde bulunmak yükümlülüğündedir. Alıcı, ödeme sayfasında kendisine fatura edilecek tüm ücret ve komisyonların mahiyetini gördüğünü, görmüş olduğu ve bilerek ödemesini yaptığı bu tutarların daha sonradan bir kısmına veya tamamına itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Kurye ile teslimatın yapılması sırasında alıcı ürünün eksiksiz ve siparişte belirtilen özellikleri haiz olduğunu incelemekle yükümlüdür. Alıcı, hasarlı, eksik, ezik, kırılmış, ambalajı yırtılmış ürünleri teslim almayacak ve teslimatı yapan kurye ile durumu açıkça belirten bir tutanak düzenleyecektir. Teslim alınmış olan ürünün eksiksiz, hasarsız ve alıcının istediği özelliklerde olduğu kabul edilecektir.

Ürünün Cankaya Otomotiv tarafından kuryeye tesliminden sonra, Cankaya Otomotiv veya kuryeden kaynaklanmayan gecikme, teslim alınmama, yanlış veya hatalı adres bildirimi vb gibi sorunlardan doğacak istenmeyen durumlardan alıcı bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ve bu durumda tahakkuk edecek olan ek maliyetleri ödeyeceğini ve bu kusurları gidermedikçe teslimatın yapılamayacağını kabul ve taahhüt eder.

Herhangi bir sebeple ödemenin tamamlanmamış veya aracı kurum tarafından geri çekilmiş veya engellenmiş olması halinde alıcı ürünü ve faturayı en geç 7 gün içinde Cankaya Otomotiv’e iade etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, alıcının bilgisi olmaksızın kendisine ait ödeme araçlarının haksız yere veya hukuka aykırı bir şekilde kullanılması halinde de geçerlidir.

MADDE 7: SATICININ BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Cankaya Otomotiv, sözleşme konusu mal veya hizmetin eksiksiz ve ürün özelliklerinde belirtilen niteliklere sahip bir şekilde, yasal süreler içinde alıcıya ulaştırılması için gerekli tüm işlemleri yapacağını taahhüt eder. Cankaya Otomotiv, kesin siparişin alınmasından sonra mümkün olan en kısa sürede ürünün temini için gerekeni yapmaya azami gayret gösterecektir. Alıcının mevzuat çerçevesinde cayma hakkını kullanması halinde Cankaya Otomotiv bu sözleşmenin 9. Maddesinde belirtilen şekilde gerekli hassasiyeti gösterecek ve tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirecektir. Ayrıca en geç 7 gün içinde bildirildiği takdirde alıcının ödeme araçlarının haksız veya hukuka aykırı kullanımından kaynaklanan durumlarda, Cankaya Otomotiv alıcıya yol gösterecek ve sorunun halli için kendi adına gerekli işlemleri yapacaktır. Bu çerçevede iade edilen ürünün teslimat masrafları Cankaya Otomotiv tarafından karşılanacaktır.

Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Cankaya Otomotiv sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

MADDE 8: SÖZLEŞME KONUSU MAL VEYA HİZMETİN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Mal veya hizmetin markası, modeli, özellikleri ve vergileriyle birlikte fiyatı ürünün tanıtım sayfasında ve faturada belirtildiği şekildedir. Ürünün tanıtım sayfasında veya faturada belirtilmeyen özellikler değişim gösterebilir. Ürün özelliklerinde belirtilen fiyat peşin fiyatıdır. Alıcının vadeli ödemeye olanak veren ödeme seçeneklerinden birini seçmesi halinde ödemeye aracı olan banka veya kuruluşun talep edeceği komisyonlar ve vade farkları ayrıca belirtilerek fiyata eklenir. Alıcının ödeme yapmayı seçtiği banka vb. aracı kuruluşun talep edeceği diğer komisyonlar da ödeme sayfasında belirtilerek toplam fiyata eklenir.

MADDE 9: CAYMA HAKKI

Alıcı, cankayaotoyedekparca.com üzerinden satın aldığı ve iadesi mümkün olan ürünler için teslimattan sonraki 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayabilir. Bu durumda Cankaya Otomotiv, alıcının cayma hakkını kullanmak istediğini yazılı olarak bildirmesini takip eden 10 gün içinde ürün bedelini ve alıcıyı borç ve taahhüt altına sokacak her türlü belgeyi alıcıya iade edecektir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürünün kutusunun açılmamış, zedelenmemiş, hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir. Tüketici cayma hakkını kullanmak istediğinde 10 gün içerisinde ürünü Cankaya Otomotiv‘e ulaştırmalıdır.

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi gereğince, tek kullanımlık ürünler, elektronik ortamda ifa edilen hizmetler, alıcının isteğine göre üretilmiş veya üzerinde değişiklik, ekleme-çıkarma yapılarak kişiye özel hale getirilmiş ürünler, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, lisansa tabi olan yazılım, film, oyun ve benzeri ürünler veya bunları barındıran elektronik ürünler söz konusu olduğunda cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 10: TEMERRÜDE DÜŞME HALİ

Bu sözleşmenin 4. maddesinde belirtildiği şekilde Cankaya Otomotiv tüm ödemeleri tek seferde kabul ettiğinden, alıcının finans kuruluşuna yapacağı ödemelerde temerrüde düşmesi halinde, alıcı ile finans kuruluşu arasında akdedilen sözleşme hükümleri geçerli olacak ve Cankaya Otomotiv buna taraf olmayacaktır.

MADDE 11: İHTİLAFLI HALLER

İşbu sözleşme hükümlerinden kaynaklanan herhangi bir ihtilaf halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının belirlediği miktarlara kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu miktarların üzerinde ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.